Středa 14. 2.

Český jazyk
Skloňování zájmen já, ty, se - uč. 10/1, 2, 3, 5
PS 3/1,2,3,4 2/2

Matematika
Závislosti a práce s daty - uč. 7/1 8/1 - napsat do sešitu podle grafu, kolik by utratila rodina s vaším počtem osob
PS 4/1

Vlastivěda
Praha PS str. 6 - 9
 

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek