Pondělí 6. 11.

Český jazyk
Přípony ný-, ní- uč. 23/7
Do ŠS s puntíkem uč. 23/4

Matematika
Porovnávání čísel přes milion - uč. 20/1, 2
PS 16/2,3,4 17/1

Vlastivěda
První světová válka - uč. str. 22 - 23
 

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek