Pátek 6. dubna

Český jazyk
Vypravování - uč. 31, poslech pohádky Popelka, tvorba osnovy pohádky
Pohádka Popelka

Matematika
Roznásobení závorky -uč. 26/1,3,4
PS 17/1,2,3,4

Přírodověda
Dýchací soustava - uč. 57
 

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek