Pátek 15. 11.

Český jazyk
Slohové cvičení - uč. str. 35/1
PS 23/2

Matematika
Geometrie - bod, čára přímá, křivá, lomená
uč. str. 82/4,5 83/1
PS 1. díl - 15/1,2,3...u cv. 2. - Lomenou a rovnou čáru rýsujeme dle pravítka. Od ruky kreslíme pouze čáru křivou.
 

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek