Úterý 7. 11.

Český jazyk
Diktát - uč. 23/6
Sloh - oslovení, omluva, vsvětlení
PS 8/1/b,c

Matematika
Opakování - test

Přírodověda
Opakování - test
 

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek