Úterý 4. dubna

Český jazyk
Skladba - uč. 28 - 30
PS 12/1,2,3
13/1,2

Matematika
2. díl - Komutativnost a asociativnost sčítání a násobení - uč. 23 - 24, PS 15/1,2 16/1,2,3

Vlastivěda
Královehradecký kraj - uč. 20-21
PS 15

Přírodověda
Kůže - uč. 56
 

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek