ÚT - ST 11. 9.

Český jazyk
Vlastní jména - uč. 7 1,2,3
Slohové cvičení - 7/1 a,b,c
PS 7/1,2,3,4

Matematika
Numerace do 20, slovní úlohy - uč. 7/5
8/1,2,3,4,5
9/1,2,3,4,5,6,7

Prvouka
Cesta do školy - uč. 6

Čtení
Čítanka - až na str. 8
 

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek