Středa 5. 12.

Český jazyk (Kč)
čtení slov s hláskou N,n
- slabikář str. 17/3,5 18/1
- psaní hláska m - písanka str. 12 - dokončit str. 13 - jeden řádek m

Matematika
- numerace do 10. uč. str. 53/1 54/1,2,3,6
 

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek