Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 6. 12. 2018
8:00 - 9:40 - náslech v hodinách (M, ČJ)
15:00 - učebna 5. A - beseda ŘŠ s rodiči předškoláků
15:30 - 17:30 - vánoční dílničky v jednotlivých třídách
18:00 - vánoční besídka v konferenčním sálu
 

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek